Türk Bayrağı’nın Ölçüleri

2994 sayılı Bayrak Yasası’na göre Türk Bayrağı’nın ölçüleri şu şekilde belirlenmiştir. Ölçülerde birim bayrağın genişliğidir. Boy, ay ve yıldız esas alına genişliğe göre hesaplanır. Ayın dış dairesinin merkezinin uçkurluğa olan mesafesi, genişliğin yarısı kadardır. Ayın dış dairesinin çapı da genişliğin yarısı kadar olmalıdır. İç ve dış ay dairelerinin merkezleri arası kısım, genişliğin 0,0625 ölçüsünde olmalıdır. Ayın iç dairesinin çapı genişliğin 0,4 ü kadar  olmalıdır. Yıldız dairesinin ayın iç dairesine mesafesi genişliğin üçte biri, yıldız dairesinin çapı genişliğin dörtte biri, bayrağın boyu genişliğin bir buçuk misli, uçkur genişliği ise genişliğin otuzda biri kadar olmalıdır.

İşte Türk Bayrağı, böyle büyük bir titizlikle saptanmış ölçülerle üretilmektedir.