Bayrağın Gelişimi

Tarihte birçok Türk Devleti İslâm dinini benimsemeden önce, “Damga” veya “Tuğ” denilen bayraklar kullanmışlardır. İlk Türk Devleti olan Orta Asya Hun Devleti’nin bayrağı üzerinde bir kurt resmi vardı. Hz. Muhammed (s.a.v)’in kullandığı bayrak siyah renkteydi. İslâmiyet’ten sonra Gazneliler Devleti de siyah rengi seçti. Selçuklu Devleti siyah zemin üzerine sarı renkte bir ay çizdi. Ve ilk kez İlhanlılar zamanında kırmızı renkte zemin kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 14.yy da beyaz, 15.yy da ise kırmızı renk kullanıldı.

Bugünkü bayrağımızın temeli olan ay yıldız ise 1793 yılında resmi bir nitelik kazanarak, devletin resmi bayrağı haline geldi. Kırmızı zemin üzerinde sekiz köşeli bir yıldız vardı. Padişah Abdülmecit zamanında yıldızın köşe sayısı beşe indirildi. Bu, yıllarca belirli yasaya bağlanmadı. Padişahın bayrağına tuğrası veya resmi işlenirdi. Bir köşesinde ise altından yapılmış ay hilal bulunurdu. Ancak 1936 yılında Osmanlı Devleti zamanında kullanılan birçok sancak ve bayrak yerine, bir tek resmi Türk Bayrağı kabul edildi.